6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழிக் கல்வி - இலவச சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.- Click Here | நமது பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்ட 75 ஆவது சுதந்திர தின விழாவின் காணொளி Click Here

Dear Students and Parents,

Greetings of Peace and Love!

I am happy to pen these few words of wishes and greetings to you in the new academic year 2021-22.

It is a home coming experience for me to come back after a gap of 9 years to Don Bosco Hr. Sec. School, where I had learnt the rudiments of teaching and Salesian pedagogy.

There is a lot of progress and development, yet there is a place and need for improvement to be at the vanguard of progress in the education field.

So I wish all of you a time of Forward thinking, Open mindedness, Positive efforts, Excellence, Creativity and Integral Education.

May God bless us all and May our Blessed Mother Mary protect us all.

Happy Feast of Assumption
& Happy Independence Day

Fr. Stephen Joseph., SDB
HEADMASTER