ஆய்வுக் கட்டுரைக்காக 9 முதல் 12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இடையே காணப்படும் பழக்க வழக்கங்களும் குணநலன்களும் survey. To fill the survey- Click Here | Unit test 2 starts from 6th Oct 2021 for class 9 to Class 12 please click here for time table- Click Here | 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழிக் கல்வி - இலவச சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.- Click Here | நமது பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்ட 75 ஆவது சுதந்திர தின விழாவின் காணொளி Click Here | DON BOSCO 5 A SIDE FOOTBALL TOURNAMENT - PERAMBUR - 10 SEP 2021.- Click Here

History:

After independence the University Grants Commission, headed by S.Radhakrishnan, recommended the introduction of voluntary national service in academic institutions. This idea was again considered by the Central Advisory Board of Education (CABE) at its meeting in January, 1950; after examining the idea and the experiences of other countries in this field, the board recommended that students and teachers should devote time to voluntary manual work. In the draft first Five-Year Plan adopted by the government in 1952, the need for social and labour service by Indian students for one year was stressed. In 1958 Jawaharlal Nehru, in a letter to the chief ministers, considered the idea of social service as a prerequisite for graduation. He directed the Ministry of Education to formulate a suitable scheme for the introduction of national service into academic institution.

Donbosco Perambur

Motto:

Not me but you

Symbol of N.S.S (National Service Scheme):

The symbol for the NSS has been based on the giant Rath Wheel of the world-famous Konark Sun Temple (The Black Pagoda) situated in Odisha, India. The wheel portrays the cycle of creation, preservation and release. It signifies the movement in life across time and space, the symbol thus stands for continuity as well as change and implies the continuous striving of NSS for social change. The eight bars in the wheel represent 24 hours of a day. The red colour indicates that the volunteer is full of young blood that is lively, active, energetic and full of high spirit. The navy blue colour indicates the cosmos of which the NSS is tiny part, ready to contribute its share for the welfare of the mankind. It stands for continuity as well as change and implies the continuous striving of NSS.

Aim:

The programme aims to instilling the idea of social welfare in students, and to provide service to society without bias. NSS volunteers work to ensure that everyone who is needy gets help to enhance their standard of living and lead a life of dignity. In doing so, volunteers learn from people in villages how to lead a good life despite a scarcity of resources. It also provides help in natural and man-made disasters by providing food, clothing and first aid to the People

Types of Activities:

There are two types of activities:

  • • Regular Activities (120 hours) and
  • • Annual Special Camp(120 hours).

All the NSS Volunteers who have served NSS for at least 2 years and have performed 240 hours of work under NSS are entitled to a certificate from the university under the signature of the Vice-Chancellor and the Programme Coordinator. The Annual camps are known as Special Camps. Camps are held annually, funded by the government of India, and are usually located in a rural village or a city suburb.

Volunteers may be involved in such activities as:

  • • Cleaning
  • • Afforestation
  • • Stage shows or a procession creating awareness of such issues as social problems, education and cleanliness
  • • Awareness Rallies
  • • Inviting doctors for health camps
  • • Community Survey

There are no predefined or pre-assigned tasks; it is left up to the volunteers to provide service in any way that is feasible. Camps typically lasts between a week and 10 days, although camps for shorter periods are also conducted by NSS.

Teachers in charge :

Mr. T. Balaji & Mr. Albert Maria Selvam

Total members in the unit : 50

VOLUNTEERS OF XI STANDARD

S.NO NAME CLASS
1 SUBRAMANIAN XI -A
2 SUMAN
3 RANJITH KUMAR V
4 KELVIN RIO
5 DAVIDSON JOSEPH
6 PREM KUMAR V XI-B
7 JANAKI RAMAN
8 LOGKESH
9 YUVARAJ
10 ILAMARAN
11 DHANUSH S XI-C
12 MOHAMMED AFSAL M
13 MOHAMMED JUNAID M
14 MUTHU KUMARAN S
15 PRAGADESH H.P
16 KENNADY CHRISTOPHER XI-D
17 VIGNESH S
18 DAWOOD SHERIFF R
19 GOWTHAM KAMAL S
20 HARI KRISHNAN S
21 AJAY CHANDRAN S XI-E
22 DEEPAK KUMAR N
23 JARIDH A
24 NARESH P
25 PAVITHRAN M

VOLUNTEERS OF XII STANDARD

S.NO NAME CLASS
1 SUGANTH SANTHOSH XII-A
2 JERIN EDISON E
3 AKASH I
4 JAYAKUMAR K
5 VEERAN G
6 HARIHARAN G XII - B
7 MOHAMMED ZAID
8 BHUVAN KUMAR
9 SRI VAIRA VIGNESH
10 SURENDAR
11 ANTONY CHRISTUS FERNANDO A XII - C
12 CHARU KUMAR S
13 DHARSHAN S
14 MOHAMMED FAZULLAH NISHAR
15 PRANAVA KUMAR I
16 SASIKUMAR H XII-D
17 KESAVAN A
18 GOWTHAM R
19 SACHIN N
20 PRAJAN K
21 ASHARAF B XII-E
22 JAISURYA S
23 JOTHI GANESH S
24 OMPRAKASH D
25 VAMSHI BOOSHAN A