6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழிக் கல்வி - இலவச சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.- Click Here | நமது பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்ட 75 ஆவது சுதந்திர தின விழாவின் காணொளி Click Here

Educational Pattern:

Our school is recognized by the Government of Tamil Nadu (50565/W11/96). Working hours is from 8.45 am to 4.00 pm. The working hour is divided into 8 periods of 40 minutes each. Education pattern of Government of Tamil Nadu, divides the students into three levels (Middle School, High School and Higher Secondary).


Subjects Taught in each Level:

Catechism (for catholic students), Moral Science (for students of other religions), English, Languages (Tamil/Hindi), Mathematics, Science, Social Studies,Computer Science and Physical Education.


Subjects Taught in each Level:

 • 1. I Group: Mathematics, Physics, Chemistry and Computer Science
 • 2. II Group: Mathematics, Physics, Chemistry and Biology.
 • 3. III Group: Commerce, Accountancy, Economics and Computer Application.
 • 4. IV Group: Commerce, Accountancy, Economics and Business Mathematics.
 • 5. IV Group: Commerce, Accountancy, Economics and Business Mathematics. (Tamil Medium)

Examination:

Every year there will six examinations throughout the year, in which three will be terminal examinations and three will be mid-term examinations.

 • 1. I Mid Term Test (in the month of July)
 • 2. Quarterly Examination (in the month of September)
 • 3. II Mid Term Test (in the month of November)
 • 4. Half yearly Examination (in the month of December)
 • 5. III Mid Term Test (in the month of February)
 • 6. Annual Examination (in the month of March & April )