ஆய்வுக் கட்டுரைக்காக 9 முதல் 12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இடையே காணப்படும் பழக்க வழக்கங்களும் குணநலன்களும் survey. To fill the survey- Click Here | Unit test 2 starts from 6th Oct 2021 for class 9 to Class 12 please click here for time table- Click Here | 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழிக் கல்வி - இலவச சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.- Click Here | நமது பள்ளியில் கொண்டாடப்பட்ட 75 ஆவது சுதந்திர தின விழாவின் காணொளி Click Here | DON BOSCO 5 A SIDE FOOTBALL TOURNAMENT - PERAMBUR - 10 SEP 2021.- Click Here

History:

The Junior Red Cross was established in 1922 in the hope of encouraging younger generations to cultivate their humanitarian spirit by understanding the Red Cross principles and ideas, and by participating actively in the Movement.

Motto:

“MY DUTY IS TO SERVE”

Mission:

Its purpose is to protect life and health and to ensure respect for the human being.

Vision:

To prevent and alleviate human suffering in the face of emergencies, to protect life and health, and to ensure respect for the human being, by mobilizing the power of volunteers and the generosity of donors.

Objectives:

To inculcate in the Youth of our country an awareness on the care of their own health and that of others the understanding and acceptance of civic responsibilities and acting accordingly with humanitarian concern, to fulfill the same to enable the growth and development.

Activities:

The promotion of health. Health activities, HIV and AIDS campaigns, accident prevention and first aid. Service to the community. Community based social welfare activities, environmental activities, disaster preparedness programme.

Teachers in charge :

Mr. C.H. Richard & Mr. S. Henry

Total members in the unit : 50